Uitstel ingangsdatum Wet toekomst pensioenen dichterbij

22 sep 2022

Op donderdagochtend 22 september 2022 vond er een extra procedurevergadering plaats van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen.

In bijgaande nieuwsflits treft u de belangrijkste punten uit dit overleg aan.

Nieuwsflits – Uitstel ingangsdatum Wet toekomst pensioenen dichterbij