Privacy statement voor sollicitanten

Met dit privacy statement informeren we je over welke persoonsgegevens van sollicitanten wij verwerken, voor welke doeleinden we dat doen, hoe wij aan die persoonsgegevens komen en welke rechten je hebt op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Op wie is dit privacy statement van toepassing?
Dit privacy statement is van toepassing op iedereen die solliciteert bij Sprenkels.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken jouw contactgegevens en de persoonsgegevens die voorkomen in je cv, je motivatiebrief en de andere relevante stukken die je indient.

Cookies op sprenkels.nl
Wanneer je de website sprenkels.nl bezoekt, wordt gebruik gemaakt van cookies, zie hiervoor het cookiestatement.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken bovengenoemde persoonsgegevens voor de werving en selectie van nieuwe werknemers. Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt.

Rechtsgrond van de verwerking
We verwerken persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens van afgewezen sollicitanten gedurende maximaal 4 weken ná afronding van het sollicitatieproces. Hierna worden jouw gegevens geanonimiseerd, dat wil zeggen dat uitsluitend de niet meer tot jouw persoon herleidbare data in ons systeem blijft bestaan ten behoeve van rapportages.

Het kan zijn dat we je vragen of we jouw persoonsgegevens langer dan 4 weken mogen bewaren ten behoeve van een mogelijke match met andere of toekomstige vacatures. Wanneer je hiervoor toestemming geeft bewaren we jouw gegevens gedurende maximaal 1 jaar in de talentpool.

Wanneer er binnen dat jaar geen voor jou passende vacature ontstaat, nemen we contact met je op om na te vragen of je nog langer in de talentpool opgenomen wilt blijven. Is dat niet het geval, dan worden jouw gegevens geanonimiseerd.