Privacy statement

Sprenkels & Verschuren B.V. (vanaf 1 februari 2023 handelend onder de naam ‘Sprenkels‘) ontvangt via de website www.sprenkels.nl persoonsgegevens van de bezoekers van onze website. Bezoekers van onze website kunnen ons ook bellen, een e-mail sturen of via een ander elektronisch communicatiemiddel persoonsgegevens aan ons geven.

Sprenkels & Verschuren B.V. gaat vertrouwelijk met deze persoonsgegevens om. In deze verklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij dat doen en hoe dat gebeurt.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

  • de bezoekers van onze website;
  • iedereen die contact met ons opneemt.

Hoe ontvangen wij persoonsgegevens?

  • van u als u via de website bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres achterlaat;
  • van u als u, bijvoorbeeld na uw bezoek aan onze website, ons een bericht stuurt via uw telefoon, smartphone of e-mail of als u, op een andere wijze contact met ons opneemt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons geeft. Bijvoorbeeld:

  • naam;
  • adres- en woonplaatsgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres of eventuele andere contactgegevens;
  • bedrijfsinformatie;
  • uw toestemming als u nieuwsbrieven wenst te ontvangen of uitnodigingen voor seminars en andere bijeenkomsten.

Waarvoor verwerken wij de persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij onze dienstverlening op het gebied van pensioenen, verzekeren en risicomanagement. Wij beperken het gebruik tot wat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar dat zal wel ten koste kunnen gaan van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Aan wie verstrekken wij de persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens verstrekken wij niet aan derden, tenzij u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

De beveiliging van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn. De website is beveiligd met gebruikersnamen en wachtwoorden. Sprenkels & Verschuren B.V. houdt de software van de website up-to-date om ongewenste toegang tot de website te voorkomen. Slechts bevoegde personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Mede om verlies en ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging.

Het Algemeen Informatieveilgheidsbeleid van Sprenkels  & Verschuren B.V. is op te vragen bij de Security Officer via mailadres: securityofficer@sprenkels.nl

Uw rechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens aan te passen (corrigeren) als deze persoonsgegevens niet correct zijn. U kunt ons ook vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te staken of te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen. Wilt u hiervan gebruik maken, neem dan contact met ons op. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Klacht indienen
Als u het niet eens bent met ons, kunt u een klacht indienen. Wij hebben daarvoor een klachtenprocedure, klik hier voor de procedure.

Als wij u naar uw mening niet goed helpen of als wij, naar uw mening, onterecht niet (volledig) voldoen aan uw beroep op de hiervoor genoemde rechten, kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt ook naar de rechter stappen.

Intrekken van een door u verleende toestemming
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. U kunt dat op dezelfde manier doen als waarop u de toestemming hebt verleend. Bijvoorbeeld via de website of de e-mail. Dan stoppen wij de gegevensverwerking zo snel mogelijk.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens verwerken wij met als doel om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn in onze dienstverlening. Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is. Maar zolang wij uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening nodig hebben, bewaren wij uw persoonsgegevens. Na advisering bewaren wij uw persoonsgegevens in het algemeen nog 7 jaar. Andere persoonsgegevens vernietigen wij in het algemeen direct nadat de dienstverlening stopt.

Cookies
Onze website kan gebruik maken van cookies om de functionaliteit van een pagina op onze website te vergroten. Ook kunnen wij cookies gebruiken ter identificatie als u uw naam en e-mailadres op de website invult. De ingevulde gegevens gebruiken wij alleen om inzicht te krijgen in de bezoekers van de betreffende pagina’s. Tenzij u expliciet anders aangeeft. U kunt uw computer overigens zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Contact
Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen:

Sprenkels
Alpha Tower
De Entree 95
1101 BH te Amsterdam
E-mail: info@sprenkels.nl

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming: fg@sprenkels.nl

Wijzigingen
Sprenkels en Verschuren B.V. kan deze privacyverklaring wijzigen. Wij adviseren u de privacyverklaring regelmatig te lezen als u onze website bezoekt. Deze privacyverklaring dateert van 25 mei 2018 en is per 15 november 2022 aangepast.