Klachtenprocedure

Als klant écht centraal

Wij doen er alles aan om onze klanten steeds zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat de dienstverlening soms niet helemaal gaat zoals u dat als klant wenst. Als dat het geval is, vernemen wij dat graag van u. Dan zoeken wij samen met u naar een oplossing.

Interne klachtenprocedure

Wij streven er uiteraard naar dat klanten tevreden zijn over Sprenkels. Wij zullen er dan ook alles aan doen om een klacht naar tevredenheid af te handelen. Een klacht is bovendien voor ons altijd aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Waar kunt u terecht?

U kunt ons op verschillende manieren laten weten, dat u niet tevreden bent.

  • Uw eigen contactpersoon
    U kunt altijd contact opnemen met uw contactpersoon bij Sprenkels. In een persoonlijk gesprek kunnen problemen meestal snel en naar tevredenheid worden opgelost.
  • Schriftelijk
    U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij Sprenkels B.V., t.a.v. de Directie, De Entree 95, 1101 BH Amsterdam.
  • Internet
    U Kunt ook via onze website reageren. U kunt dit doen via ons online contactformulier.

Bent u nog niet tevreden?

De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid door ons kunnen worden afgehandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, telefoon 070-333 8 999.
Voor meer informatie hierover zie de website: www.kifid.nl.
U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden. Zie: www.rechtspraak.nl.