Hoe gebruik je Free Capital Generation om een verzekeringsportefeuille te beoordelen?

09 feb 2023

Jeroen Bogers partner bij Sprenkels

Jeroen Bogers

Steeds meer verzekeraars gebruiken Free Capital Generation in de periodieke beoordeling van hun portefeuille. In de praktijk zien wij onduidelijkheid over de definiëring van deze maatstaven en observeren wij verschillende indelingen per verzekeraar. Om deze reden geven wij een toelichting op richtlijnen hiervoor.

Als verzekeraar wil je weten of een specifieke polis portefeuille op de lange termijn wel winstgevend is. Bij kortdurende contracten zoals een autoverzekering, wordt gewoon de Combined Ratio (CoR) gebruikt. Echter, bij contracten met een langere looptijd of uitgestelde claimverwachting, zoals een Levensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), geeft een CoR geen duidelijk beeld meer van de lange termijn winstgevendheid. In dit geval kan er beter gebruik gemaakt worden van de Free Capital Generation (FCG) maatstaf. Deze neemt ook lange termijn effecten zoals renteverandering en kapitaalgebruik mee in de bepaling en houdt rekening met de minimum vereiste solvabiliteit.


Free Capital Generation is de groei van het vrij eigen vermogen bóven de gewenste Solvency II ratio

De meeste verzekeraars hebben een dividend of premiebeleid dat afhankelijk is van de minimaal gewenste solvabiliteitsratio. Vandaar dat we met name geïnteresseerd zijn in groei van het vrij eigen vermogen bóven die ratio. Met andere woorden: als een polis-portefeuille ervoor zorgt dat mijn Solvency II ratio groeit boven dit niveau, dan voegt deze waarde toe, anders vernietigd deze portefeuille waarde. Hiervoor dienen wel de belangrijkste Solvency II elementen te worden bepaald.

Onderstaande figuur geeft een voorbeeld hiervan. In dit geval kunnen we zien welke elementen bijdragen in een verhoging, en welke in een verlaging van de uiteindelijke Solvency II ratio.

Aangezien de FCG enkel impliciet bovenstaand figuur zit, adviseren wij om tevens een uitsplitsing te maken van de FCG per categorie zoals in onderstaand figuur:

 

Free Capital Generation is dus de passende periodieke maatstaaf om de waarde generatie van lange termijn verzekeringsproducten te monitoren en analyseren.

Free Capital Generation kan worden gezien als het vrije vermogen dat wordt gegenereerd ten opzichte van de verandering van de SCR boven de gewenste Solvency Ratio. Free Capital Generation kan korte termijn maatstaven vervangen zoals de Combined Ratio, die in sommige gevallen een incompleet of verkeerd beeld kunnen geven van de waarde generatie (en dus winstgevendheid) van lange termijn verzekeringsproducten.

AOV portefeuilles bijvoorbeeld, werden in het verleden vaak middels de Combined Ratio beoordeeld op winstgevendheid. Door de verplichte aanpassingen van contractgrenzen van dergelijke producten is CoR nu geen goede maatstaf meer.

Deze waardeontwikkeling van een dergelijke portefeuille kan echter wel in kaart worden gebracht via FCG.