Evenwichtigheid – consistentie in besluitvorming

12 okt 2022

In de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel liggen er belangrijke besluiten op tafel bij fondsbestuurders. Voor deze besluiten is het bij (concept)wetgeving verplicht om de evenwichtigheid aan te tonen. Vooruitlopend op eventuele wettelijke criteria voor evenwichtigheid, biedt deze uiting een handvat om te komen tot een gestructureerde discussie rondom de evenwichtigheid van een besluit. Zoals altijd stellen wij uw feedback op onze publicaties zeer op prijs.

Evenwichtigheid – consistentie in besluitvorming