Abelica Global Congres in Wenen

19 jul 2023

Danía Rodill consultant bij Sprenkels

Danía Rodill

In juni ben ik met mijn collega Marc Stougie naar het Abelica Global Congres geweest in Wenen. Het Abelica Netwerk is een internationaal netwerk voor onafhankelijke actuariële consultancy bedrijven en brengt actuarissen van over de gehele wereld samen om kennis te delen, business opportunities te creëren en oplossingen te vinden voor complexe problemen. Daarnaast is het bijwonen van een van de congressen een unieke en leerzame ervaring.

Dit keer was er een bijeenkomst van de Employee Benefit werkgroep, die voornamelijk in het teken stond van kennisdeling en het opbrengen van uitdagingen in de pensioensector in verschillende landen over de wereld. Marc en ik presenteerden hoe Sprenkels haar klanten adviseert in het kader van de Wet toekomst pensioenen rondom solidariteit. Een kwalitatief evenwichtigheidsvraagstuk wat we met modelleringen onderbouwden. Daarbij zijn wij ingegaan hoe dit ook voor andere pensioensystemen in de wereld nuttig kan zijn. In het kader van het delen van uitdagingen, presenteerde een Braziliaans bedrijf hoe het probeert om te gaan met de ‘all time low’ reële rente van circa 3,5% in 2019. In Nederland zou dit een prachtige uitkomst zijn, maar zij bevinden zich  in een geheel ander economisch klimaat. Echter, de kern van het probleem is hetzelfde: torenhoge inflatiecijfers. Naast het sparren over oplossingen voor uitdagingen in de actuariële sector, wordt  ook gezocht naar samenwerkmogelijkheden. Zo hebben Sprenkels en een goed aangeschreven consultancy kantoor uit de UK twee wetenschappelijke papers gepubliceerd over de verschillen en overeenkomsten in zowel de opbouw- als uitkeringsfase. Daarnaast is het voorbeeld van een Amerikaans bedrijf dat de hulp inschakelde van een Mexicaans bedrijf voor een vertaalopdracht, dat later uitgroeide tot veel meer inhoudelijke samenwerking. In mijn opinie is dit waar dergelijke congressen voor zijn. (Economische) problematiek speelt zich wereldwijd af, niet alleen in Nederland. Het is daarom nuttig om te horen hoe onze internationale collega’s omgaan met de uitdagingen die zij hebben.

Naast al de inhoudelijke presentaties en discussies die enorm waardevol zijn voor de verbreding en verdieping van onze bedrijfsvoering, is er ook genoeg tijd geweest om te netwerken, een borrel te drinken en heerlijk te eten met elkaar. En dat niet alleen, Wenen is een prachtige stad met veel historie en monumentale gebouwen, kerken en musea!