Rondetafeldiscussie Data 1 juli 2024

29 mei 2024

Sprenkels organiseert op maandag 1 juli 2024 een rondetafeldiscussie  voor bestuurders van pensioenfondsen en medewerkers van bestuursbureaus.

Voor en door

De rondetafeldiscussie over ‘data’ wordt gefaciliteerd door Sprenkels met hulp van derden (zie hierna) en is bedoeld voor pensioenfondsvertegenwoordigers. Het doel is kennisdeling (geen verkoopshow) door het aanreiken van praktische en objectieve informatie voor en door professionals.

Formule

Onder het overkoepelend data-thema hebben wij  drie pijlers geïdentificeerd. Bij elke pijler verzorgt Sprenkels een inleiding, doet een externe partij uit de doeken hoe deze hiermee in de praktijk omgaat, waarna de discussie aan tafel wordt voortgezet. De drie pijlers zijn als volgt:

  1. Dataveiligheid volgens DORA, in samenwerking met uitvoerder AZL.
  2. Datakwaliteit volgens het kader van de Pensioenfederatie, in samenwerking met consultant en ontwikkelaar
  3. Data-uitwisseling waaronder de verbinding tussen pensioenbeheer en vermogensbeheer onder de Wtp, in samenwerking met uitvoerder Achmea Pensioenservices.

Voor elke pijler is 50-55 minuten ingepland.

Agenda en locatie

De rondetafeldiscussie vindt plaats op maandag
1 juli 2024 in het Van der Valk hotel Breukelen, Stationsweg 91 in Breukelen. De agenda ziet er als volgt uit:

14.30 uur: Inloop en ontvangst
15.00 uur: Start pijler ‘dataveiligheid’
15.55 uur: Start pijler ‘datakwaliteit’
16.50 uur: Start pijler ‘data-uitwisseling’
17.45 uur: Start borrel

Er is geen pauze.

Aanmelden

Afgezien van uw eigen tijdsinvestering, zijn er aan het bijwonen van de rondetafeldiscussie voor u geen kosten verbonden. Inschrijven kan via een reply op deze e-mail onder vermelding van de naam van het fonds dat u vertegenwoordigt. Indien u van deze uitnodiging geen gebruik wilt of kunt maken, kunt u deze naar een collega bij uw fonds doorsturen.

Wij streven een beperkte setting van pensioenfonds-vertegenwoordigers na, opdat er voldoende discussie tot stand kan komen. U leert daardoor minimaal evenveel van uw collega’s als van de aanwezige partijen. Een spoedige aanmelding vergroot de kans op toewijzing van een plekje aan tafel want het aantal stoelen is beperkt.

Wij kijken uit naar uw komst!