Webinar
‘Aan de slag met het pensioenakkoord’
18 april 2023

Het kabinet en sociale partners hebben een nationaal pensioenakkoord gesloten dat is omgezet naar het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. De Tweede Kamer heeft inmiddels met het wetsvoorstel ingestemd, de verwachting is dat de Eerste Kamer dat ook doet. De wet treedt dan 1 juli 2023 in werking.

Het gevolg: alle pensioenregelingen in Nederland moeten verplicht worden aangepast, in ieder geval voor nieuwe medewerkers. De vraag: voor bestaande medewerkers kan de huidige regeling blijven bestaan, maar is dat wel de beste oplossing?

Niet aanpassen van de huidige regeling is voor de hand liggend maar kent ook uitdagingen. Bij wel aanpassen van de huidige regeling kan compensatie van medewerkers noodzakelijk zijn.

Wel of niet aanpassen, de Wet toekomst pensioenen roept zonder meer allerlei beleidsvragen op die verder gaan dan alleen pensioen: het raakt mogelijk het gehele beloningsgebouw.

Daarom organiseert Sprenkels samen met Bart Wellens, specialist op het gebied van Total Rewards (onder meer Swinkels Family Brewers, Van Oord) een interactieve digitale bijeenkomst. Tijdens deze sessie lichten we de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers en ondernemingsraden toe. Wij gaan daarbij dit keer vooral in op werkgevers die hun pensioenregeling hebben ondergebracht bij een pensioenverzekeraar of een premiepensioeninstelling.

Vragen staan in dit webinar centraal en we nemen dan ook ruim de tijd om deze te beantwoorden. Heeft u nu al vragen? Dan kunt u deze sturen aan: secretariaat@sprenkels.nl o.v.v. webinar 18 april 2023. Wij proberen om alle vragen in het webinar te verwerken.

 

Datum en tijdstip

  • Donderdag 18 april 2023
  • 12.00 – 13:30 uur
  • Online via Teams

 

Sprekers

Robert Deddens (Sprenkels) Host
Edwin Schop (Sprenkels) Pensioenakkoord: impact op de pensioenregeling
Bart Wellens (Total Rewards specialist) Pensioenakkoord: meer dan alleen pensioen

 

Aanmelden

Aanmelden kan via: secretariaat@sprenkels.nl o.v.v. webinar 18 april 2023