Rondetafeldiscussie Data 1 juli 2024

Sprenkels organiseert op maandag 1 juli 2024 een rondetafeldiscussie  voor bestuurders van pensioenfondsen en medewerkers van bestuursbureaus.

Voor en door

De rondetafeldiscussie over ‘data’ wordt gefaciliteerd door Sprenkels met hulp van derden (zie hierna) en is bedoeld voor pensioenfondsvertegenwoordigers. Het doel is kennisdeling (geen verkoopshow) door het aanreiken van praktische en objectieve informatie voor en door professionals.

Formule

Onder het overkoepelend data-thema hebben wij  drie pijlers geïdentificeerd. Bij elke pijler verzorgt Sprenkels een inleiding, doet een externe partij uit de doeken hoe deze hiermee in de praktijk omgaat, waarna de discussie aan tafel wordt voortgezet. De drie pijlers zijn als volgt:

  1. Dataveiligheid volgens DORA, in samenwerking met uitvoerder AZL.
  2. Datakwaliteit volgens het kader van de Pensioenfederatie, in samenwerking met consultant en ontwikkelaar
  3. Data-uitwisseling waaronder de verbinding tussen pensioenbeheer en vermogensbeheer onder de Wtp, in samenwerking met uitvoerder Achmea Pensioenservices.

Voor elke pijler is 50-55 minuten ingepland.

Agenda en locatie

De rondetafeldiscussie vindt plaats op maandag
1 juli 2024 in het Van der Valk hotel Breukelen, Stationsweg 91 in Breukelen. De agenda ziet er als volgt uit:

14.30 uur: Inloop en ontvangst
15.00 uur: Start pijler ‘dataveiligheid’
15.55 uur: Start pijler ‘datakwaliteit’
16.50 uur: Start pijler ‘data-uitwisseling’
17.45 uur: Start borrel

Er is geen pauze.

Aanmelden

Afgezien van uw eigen tijdsinvestering, zijn er aan het bijwonen van de rondetafeldiscussie voor u geen kosten verbonden. Inschrijven kan via een reply op deze e-mail onder vermelding van de naam van het fonds dat u vertegenwoordigt. Indien u van deze uitnodiging geen gebruik wilt of kunt maken, kunt u deze naar een collega bij uw fonds doorsturen.

Wij streven een beperkte setting van pensioenfonds-vertegenwoordigers na, opdat er voldoende discussie tot stand kan komen. U leert daardoor minimaal evenveel van uw collega’s als van de aanwezige partijen. Een spoedige aanmelding vergroot de kans op toewijzing van een plekje aan tafel want het aantal stoelen is beperkt.

Wij kijken uit naar uw komst!

Met Sprenkels op Wtp-ontdekkingsreis

Afgelopen maandag 20 november gingen zo’n 120 (bestuurs)leden van pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties met Sprenkels op Wtp-ontdekkingsreis. Om antwoord te krijgen op de vraag: hoe ziet het pensioenlandschap eruit na 2028?

 

In het Van der Valk-hotel in Breukelen (wat ooit Oriental Palace was, met uit China geïmporteerde dakpannen) begon de dag met een welkomstwoord van dagvoorzitter Martin Rijnsburger (Sprenkels). De sfeer in de zaal werd getoetst met de vraag hoe het pensioenlandschap eruit ziet in 2030. Antwoorden als “onzeker, complex, 20 fondsen, stresserig, mistig en eenheidsworst” waren illustratief voor de relatieve onzekerheid over de toekomst. Op de vraag wat gebeurt er met Wtp na de verkiezingen was de stemming eenduidig: “ze dronken een glas, net als nu, tevredenheid en te laat voor weg terug” gaven aan dat de aanwezigen geen al te grote wijzigingen verwachten.

Hierna was het woord aan Sprenkels partners Elke Op het Veld en Tobias Bastian. Zij gingen respectievelijk in op de vragen “Waarom nog een pensioenfonds onder de Wtp?” en “Waarom nog twee contractvormen onder de Wtp?” Interactie werd gestimuleerd aan de hand van stellingen. Over de eerste stelling “Door de positionering van pensioenfondsen (onafhankelijk en vertrouwd) en de verbeterde technologische hulpmiddelen kunnen pensioenfondsen ‘klantbediening’ ruimer gaan invullen waarbij informeren opgerekt wordt richting individueel adviseren over pensioen” was de zaal fifty/fifty verdeeld. De reactie op de tweede stelling was heel uitgesproken: slechts twee mensen waren het eens met de stelling “Door de positionering van pensioenfondsen (onafhankelijk en vertrouwd) en de verbeterde technologische hulpmiddelen kunnen pensioenfondsen deelnemers breder gaan informeren, breder dan pensioen alleen”. De meerderheid vindt dat pensioenfondsen zich alleen op pensioenen moesten focussen.  Na een korte pauze splitste de groep in drie break-outsessies. Per sessie kwamen twee verschillende organisaties aan het woord over hun eigen gekozen onderwerp.

In de eerste break-out sessie hield Rogier Bouwman (Heineken Pensioenfonds) een Q&A over de voordelen van zelfstandig doorgaan. Ook lichtte het fonds de projectstructuur voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel toe. Willy Bours en Peter de Groot (beiden DSM Pension Services) beantwoordden daarna de vraag welke vorm van pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) klaar is voor Wtp. Ook werd gekeken naar de dienstverlening van een PUO en ontwikkelingen na de Wtp.

In de tweede break-out sessie vertelde Francis van Bergenhenegouwen (Het Nederlands Pensioenfonds) over het onderscheidend vermogen van een APF. Francis denkt dat er in 2030 nog minder dan 20 ondernemerspensioenfondsen (OPF’en) zullen zijn. Nu zijn dit er nog ongeveer 86. Een aantal mensen was het hiermee eens, al denken de meesten dat dit nog wel tot 2040 kan duren. Hierna werd ingegaan op de vraag of een APF dé speler is in de consolidatie van OPF’en en dat het hierdoor de komende jaren een van de grootste spelers op het gebied van premieregelingen is. Jose Claus (PNO Media) is ingegaan op de rol van magneetfondsen in de toekomst. Door toenemende regelgeving is een aantal kleinere pensioenfondsen niet meer in staat aan de regelgeving te voldoen. Deze fondsen kunnen zich aansluiten bij magneetfondsen, zoals PNO Media, om toch het aspect ‘persoonlijke klantbediening’ richting hun deelnemers te behouden.

In de derde break-out sessie ontkrachtten Chris Madsen en Roelof Solomons (beiden Athora/Zwitserleven) de 5 mythes. We gaan er allemaal op vooruit: de pensioenpot blijft even groot. Het gaat alleen om beleggen: verplichtingen blijven onzeker en maken een verschil in de uitkomst. Een buy-out kost de deelnemer geld: een risico transfer geeft een gegarandeerd rendement, een risicodelingsreserve kost ook geld en is minder hard. Indexatie is duur: niet per se. Verzekeren is niet flexibel: maatwerkoplossingen zijn bij verzekeraars altijd mogelijk. De uiteindelijke boodschap was: niets is zwart-wit. Kasper Smits (Centraal Beheer/PPI Achmea) vertelde over de premiepensioeninstelling (PPI) als alternatief voor de flexibele pensioenregeling (FPR). Kasper vergeleek een OPF, een pensioenfonds en een PPI. Zowel de verschillen in de uitvoering als een kostenvergelijking kwamen aan de orde.

Als afsluiter hield Gerard van Olphen (voorzitter Raad van Commissarissen De Volksbank) een verhaal over het pensioenstelsel na de transitie. Hierin ging hij dieper in op de beeldspraak van de sluis en vooral hoe de pensioenwereld eruit ziet als alle ‘schepen’ uit die sluis zijn. Met prikkelende vragen werden de aanwezig onder andere aan het denken gezet over de context van de huidige pensioentransitie en hun (toekomstige) rol in de waardeketen.

Wij bedanken iedereen voor de aanwezigheid bij ons seminar “Met Sprenkels op Wtp-ontdekkingsreis” en kijken terug op een geslaagde middag, waarin veel kennis en wijsheid is gedeeld.