Met Sprenkels op Wtp-ontdekkingsreis

24 nov 2023

Afgelopen maandag 20 november gingen zo’n 120 (bestuurs)leden van pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties met Sprenkels op Wtp-ontdekkingsreis. Om antwoord te krijgen op de vraag: hoe ziet het pensioenlandschap eruit na 2028?

 

In het Van der Valk-hotel in Breukelen (wat ooit Oriental Palace was, met uit China geïmporteerde dakpannen) begon de dag met een welkomstwoord van dagvoorzitter Martin Rijnsburger (Sprenkels). De sfeer in de zaal werd getoetst met de vraag hoe het pensioenlandschap eruit ziet in 2030. Antwoorden als “onzeker, complex, 20 fondsen, stresserig, mistig en eenheidsworst” waren illustratief voor de relatieve onzekerheid over de toekomst. Op de vraag wat gebeurt er met Wtp na de verkiezingen was de stemming eenduidig: “ze dronken een glas, net als nu, tevredenheid en te laat voor weg terug” gaven aan dat de aanwezigen geen al te grote wijzigingen verwachten.

Hierna was het woord aan Sprenkels partners Elke Op het Veld en Tobias Bastian. Zij gingen respectievelijk in op de vragen “Waarom nog een pensioenfonds onder de Wtp?” en “Waarom nog twee contractvormen onder de Wtp?” Interactie werd gestimuleerd aan de hand van stellingen. Over de eerste stelling “Door de positionering van pensioenfondsen (onafhankelijk en vertrouwd) en de verbeterde technologische hulpmiddelen kunnen pensioenfondsen ‘klantbediening’ ruimer gaan invullen waarbij informeren opgerekt wordt richting individueel adviseren over pensioen” was de zaal fifty/fifty verdeeld. De reactie op de tweede stelling was heel uitgesproken: slechts twee mensen waren het eens met de stelling “Door de positionering van pensioenfondsen (onafhankelijk en vertrouwd) en de verbeterde technologische hulpmiddelen kunnen pensioenfondsen deelnemers breder gaan informeren, breder dan pensioen alleen”. De meerderheid vindt dat pensioenfondsen zich alleen op pensioenen moesten focussen.  Na een korte pauze splitste de groep in drie break-outsessies. Per sessie kwamen twee verschillende organisaties aan het woord over hun eigen gekozen onderwerp.

In de eerste break-out sessie hield Rogier Bouwman (Heineken Pensioenfonds) een Q&A over de voordelen van zelfstandig doorgaan. Ook lichtte het fonds de projectstructuur voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel toe. Willy Bours en Peter de Groot (beiden DSM Pension Services) beantwoordden daarna de vraag welke vorm van pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) klaar is voor Wtp. Ook werd gekeken naar de dienstverlening van een PUO en ontwikkelingen na de Wtp.

In de tweede break-out sessie vertelde Francis van Bergenhenegouwen (Het Nederlands Pensioenfonds) over het onderscheidend vermogen van een APF. Francis denkt dat er in 2030 nog minder dan 20 ondernemerspensioenfondsen (OPF’en) zullen zijn. Nu zijn dit er nog ongeveer 86. Een aantal mensen was het hiermee eens, al denken de meesten dat dit nog wel tot 2040 kan duren. Hierna werd ingegaan op de vraag of een APF dé speler is in de consolidatie van OPF’en en dat het hierdoor de komende jaren een van de grootste spelers op het gebied van premieregelingen is. Jose Claus (PNO Media) is ingegaan op de rol van magneetfondsen in de toekomst. Door toenemende regelgeving is een aantal kleinere pensioenfondsen niet meer in staat aan de regelgeving te voldoen. Deze fondsen kunnen zich aansluiten bij magneetfondsen, zoals PNO Media, om toch het aspect ‘persoonlijke klantbediening’ richting hun deelnemers te behouden.

In de derde break-out sessie ontkrachtten Chris Madsen en Roelof Solomons (beiden Athora/Zwitserleven) de 5 mythes. We gaan er allemaal op vooruit: de pensioenpot blijft even groot. Het gaat alleen om beleggen: verplichtingen blijven onzeker en maken een verschil in de uitkomst. Een buy-out kost de deelnemer geld: een risico transfer geeft een gegarandeerd rendement, een risicodelingsreserve kost ook geld en is minder hard. Indexatie is duur: niet per se. Verzekeren is niet flexibel: maatwerkoplossingen zijn bij verzekeraars altijd mogelijk. De uiteindelijke boodschap was: niets is zwart-wit. Kasper Smits (Centraal Beheer/PPI Achmea) vertelde over de premiepensioeninstelling (PPI) als alternatief voor de flexibele pensioenregeling (FPR). Kasper vergeleek een OPF, een pensioenfonds en een PPI. Zowel de verschillen in de uitvoering als een kostenvergelijking kwamen aan de orde.

Als afsluiter hield Gerard van Olphen (voorzitter Raad van Commissarissen De Volksbank) een verhaal over het pensioenstelsel na de transitie. Hierin ging hij dieper in op de beeldspraak van de sluis en vooral hoe de pensioenwereld eruit ziet als alle ‘schepen’ uit die sluis zijn. Met prikkelende vragen werden de aanwezig onder andere aan het denken gezet over de context van de huidige pensioentransitie en hun (toekomstige) rol in de waardeketen.

Wij bedanken iedereen voor de aanwezigheid bij ons seminar “Met Sprenkels op Wtp-ontdekkingsreis” en kijken terug op een geslaagde middag, waarin veel kennis en wijsheid is gedeeld.