Reactie internetconsultatie concept AMvB toeslagverlening 2022

21 jan 2022

Op 8 januari heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de concept Aanvullende Maatregel van Bestuur (AMvB) inzake de toeslagverlening 2022 gepubliceerd. De AMvB heeft als doel het voor pensioenfondsen onder voorwaarden mogelijk te maken in 2022 bij een beleidsdekkingsgraad van ten minste 105% toeslagen te kunnen verlenen. Naar onze mening vergt de concept AMvB nog verdere invulling en duiding.

Sprenkels & Verschuren heeft enkele aandachtspunten kenbaar gemaakt in haar reactie op de internetconsultatie.

Zoals altijd zijn wij graag bereid om met u hierover in overleg te treden.