Onze visie

De kern van risicomanagement is het evenwicht tussen enerzijds uw doelen en anderzijds de mate waarin u risico kunt en wilt nemen bij het behalen van die doelen. Risicomanagement is dus meer dan het beoordelen van modellen of het doen van analyses. Wij zien risicomanagement als een onlosmakelijk onderdeel van het fondsbeleid en een doorlopend proces waar de hele organisatie zich van bewust is. Wij zorgen daarbij voor inzicht en overzicht zodat u de juiste beslissingen kunt nemen.

Sprenkels-Amsterdam-sfeer-045-scaled-aspect-ratio-950-430

Grip op relevante risico's in uw organisatie