Kerncijfers pensioenen

Fiscale cijfers voor pensioen

Op deze pagina vindt u de actuele kerncijfers voor pensioenen. Deze pagina wordt ieder jaar bijgewerkt.

1. Maximaal pensioengevend inkomen

Het maximaal pensioengevend inkomen, zoals vermeld in artikel 18ga van de Wet op de Loonbelasting 1964, staat hieronder weergegeven.

Jaar Maximaal pensioengevend inkomen
2024 € 137.800
2023 € 128.810
2022 € 114.866
2021 € 112.189
2020 € 110.111
2019 € 107.593

2. Fiscaal minimale franchise

Hieronder staan de fiscaal minimale franchises weergegeven per opbouwpercentage voor een middelloon (ML) en eindloon (EL) regeling.

De middelloonregeling met een opbouwpercentage van 1,789% of hoger is de AOW-franchise voor de toepassing van artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.

Hoog
(1,789% ≤ ML ≤ 1,875%; 1,571% ≤ EL ≤1,657%)
Midden
(1,701% < ML < 1,789%; 1,483% < EL < 1,571%)
Wtp vlakke premie van 27,216% tot 28,608%
Laag
(ML ≤ 1,701%;
EL ≤ 1,483%)
Wtp vlakke premie tot 27,216%
Middelloon Eindloon Middelloon Eindloon Middelloon Eindloon
2024 € 17.545 € 19.853 € 15.816 € 17.894 € 14.009 € 15.852
2023 € 16.322 € 18.470 € 14.714 € 16.647 € 13.033 € 14.747
2022 € 14.802 € 16.749 € 13.343 € 15.096 € 11.819 € 13.373
2021 € 14.544 € 16.458 € 13.111 € 14.834 € 11.614 € 13.141
2020 € 14.167 € 16.030 € 12.770 € 14.449 € 11.312 € 12.800
2019 € 13.785 € 15.599 € 12.426 € 14.060 € 11.008 € 12.456

3. Maximum premieloon

Het maximum premieloon is vastgesteld in artikel 3 van de regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers en volksverzekeringen, maximumpremiumloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag. Hieronder staat een overzicht van het maximum premieloon in de afgelopen jaren.

Jaar  Maximum premieloon
2024 € 71.628
2023 € 66.956
2022 € 59.706
2021 € 58.311
2020 € 57.232

 

4. Afkoopgrens kleine pensioenen

Kleine pensioenaanspraken kunnen op grond van de artikelen 66, eerste en tweede lid, van de Pensioenwet en 78, eerste en tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, door de pensioenuitvoerder worden afgekocht als die lager liggen dan de afkoopgrens en voldaan wordt aan de aanvullende voorwaarden zoals opgenomen in de eerder genoemde wetsartikelen. Het grensbedrag staat in onderstaande tabel weergegeven.

Jaar Afkoopgrens
2024 € 592,51
2023 € 594,89
2022 € 520,35
2021 € 503,24
2020 € 497,27
2019 € 484,09

 

5. AOW gehuwden en ANW

Hieronder staat de AOW- voor gehuwden met maximale toeslag en ANW-bedragen zoals vastgesteld door het miniserie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bedragen zijn op jaarbasis en inclusief vakantiegeld en exclusief de structurele tegemoetkoming. Het AOW-bedrag is de basis voor de fiscaal minimale franchise zoals vermeld onder 2.

Ingangsdatum AOW gehuwden ANW
1-1-2024 € 26.317 € 19.080
1-7-2023 € 24.483 € 17.860
1-7-2022 € 22.495 € 16.401
1-1-2022 € 22.202 € 16.201
1-7-2021 € 21.947 € 16.042
1-1-2021 € 21.816 € 15.985
1-7-2020 € 21.452 € 15.943
1-1-2020 € 21.249 € 15.815