Drie buffers zijn er twee te veel

06 mei 2022

Daan Kleinoog partner bij Sprenkels

De Memorie van Toelichting bij de Wet toekomst pensioenen spreekt over drie buffers voor pensioenfondsen: de solidariteitsreserve, de operationele buffer en het minimaal vereist eigen vermogen. Onnodig ingewikkeld en onnodig duur, volgens Daan Kleinloog, bestuurslid van het Actuarieel Genootschap en actuaris bij Sprenkels.

Lees het artikel in Pensioen Pro.